Amorton – amorfní křemíkové solární články

 • Amorton
 • Amorton
 • Amorton

Amorton – amorfní křemíkové solární články

Použití solárních článků je vhodný způsob, jak dodat energii zařízením, jako jsou solární náramkové hodinky, nezávislé senzory, displeje, kapesní kalkulačky a mnoho dalších zařízení. Již žádné další výměny baterií nebo složité připojení k rozvodné síti. Solární články jsou ekologicky šetrným zdrojem energie, protože během provozu nevytvářejí CO2 ani žádné jiné skleníkové plyny. Kromě toho negenerují žádný hluk, jsou levné a mají dlouhou životnost.

Obvyklým způsobem klasifikace solárních článků je materiál používaný pro polovodič: krystalický křemík, amorfní křemík nebo kompozitní polovodiče. Na rozdíl od krystalického křemíku, u kterého jsou atomy uspořádány pravidelně, má amorfní křemík nepravidelné uspořádání atomů. V důsledku toho vrstva amorfního křemíku absorbuje více světla než vrstva krystalického křemíku i když je tloušťka vrstvy stejná. Proto mohou být pro výrobu účinných amorfních solárních článků použity filmy o tloušťce menší než 1 μm, zatímco tloušťka filmu pro krystalický křemík musí být přibližně 100 μm.

Společnost Panasonic je světovým lídrem ve vývoji článků Amorton, což jsou vysoce kvalitní solární články s amorfním křemíkem. Vrstvy Amorton jsou vytvářeny chemickou depozicí z plynné fáze (CVD) materiálů. Vzhledem k nízkým teplotám zpracování je možné použít různé substráty, jako je sklo, plastová fólie nebo nerezová ocel. Výsledkem jsou flexibilní, tenké a odolné solární články, které mohou být vyráběny ve složitých tvarech. Během výroby je snadné oddělit jednotlivé články na substrátu a vytvořit mezi nimi sériové spojení. To umožňuje získat požadovanou úroveň napětí (více informací naleznete v katalogu v sekci Download).

Lidské oko je citlivé na světlo v rozsahu vlnových délek 380 až 780 nm. Vzhledem k tomu, že amorfní křemíkové solární články absorbují světlo v podstatě ve stejném rozsahu vlnových délek, mohou být také použity jako senzory viditelného světla (senzory jasu).

Společnost Panasonic nabízí řadu standardních a zákaznicky přizpůsobených článků. Výběr různých substrátů umožňuje dokonale přizpůsobit solární články vašemu zařízení.

Funkční vlastnosti

Solární články Amorton mají různé výhody oproti monokrystalickým nebo polykrystalickým solárním článkům:

 • jsou tenké, flexibilní, lehké, robustní
 • k dispozici jsou přizpůsobitelné články
 • tři různé substráty: sklo, plastová fólie, nerezová ocel
 • zákaznické tvary a kontakty
 • k dispozici jsou články pro vnitřní i venkovní použití
 • uživatelsky definovatelné výstupní napětí (počet článků na substrátu)
 • vysoká účinnost při LED a fluorescenčním osvětlení
 • použitelné i při nízkých úrovních osvětlení (např. 200 luxů)
 • první volba pro přenosná zařízení a vnitřní použití

Aplikace

 • náramkové hodinky, hodiny, budíky
 • displeje (např. displeje typu e-paper)
 • nabíječky akumulátorů/prodloužení životnosti akumulátorů
 • kapesní kalkulačky/e-books/hračky
 • všeobecné Energy-harvesting (získávání energie)
 • nezávislé a bezdrátové senzory
 • RFID tagy
 • dálková ovládání
 • autopříslušenství
 • zahradní světla, senzorová světla, LED osvětlení

Product downloads