Využíváme soubory cookies a podobné nástroje ke zlepšení našich služeb, zvýšení výkonu a zlepšení uživatelského komfortu.

OK

Více informací o cookies a jejich nastavení najdete v sekci Cookie Policy. Přístup k souborům cookies můžete kdykoliv změnit.

Bezpečnost především! Záleží nám na vás a na vaší bezpečnosti. Od bezpečnostních snímačů pro strojírenství až po bezpečnostní vesty pro děti.

15.09.2017
Bezpečnost především! Záleží nám na vás a na vaší bezpečnosti.

Panasonic, jeden z předních výrobců technologií pro bezpečnostní inženýrství, zaujímá proaktivní přístup k bezpečnosti dětí na silnici.

Panasonic se stará o bezpečnost dětí

Děti jsou bohužel zapojeny do mnoha dopravních nehod - v rušné silniční dopravě je snadné je přehlédnout. To je důvod, proč bychom rádi dali vašemu dítěti bezpečnostní vestu, aby mohlo bezpečněji chodit do své mateřské školy nebo do školy. Ale to není všechno: Zařídíme dalších 20 bezpečnostních vest také pro ostatní děti ve třídě. Stačí vyplnit objednávkový formulář a po skončení kampaně vám zašleme bezpečnostní vesty.

Panasonic se stará o bezpečnost pracovníků ve výrobě

Cílem bezpečnostních řešení společnosti Panasonic (bezpečnostní světelné závory, bezpečnostní jednotky, bezpečnostní senzory, bezpečnostní spínače, bezpečnostní relé a bezpečnostní laserové snímače) je snížit riziko nehod v průmyslové výrobě a v blízkosti strojů na minimum. Naše bezpečnostní systémy jsou navrženy tak, aby se neustále samy kontrolovaly a minimalizovaly tak výskyt jakékoliv poruchy.

Panasonic nabízí inovativní produkty, které zajišťují bezpečnost osob a strojů

V budoucnu budou člověk a stroj čím dál více propojeni. Vzhledem k tomu, že stroje jsou stále komplikovanější, je potřeba modernějších bezpečnostních opatření. S novými bezpečnostními světelnými závorami řady SF4D naplňuje společnost Panasonic tuto potřebu ve všech fázích: od plánování až po uvedení do provozu, samotný provoz a také následnou údržbu.

Instalace bezpečnostních světelných závor jednoduše

Mnoho zákazníků uvedlo, že instalace, umístění a nastavení světelných závor trvá příliš dlouho a že to považují za jednu z nejkomplikovanějších věcí v průmyslu. Proto se Panasonic zaměřil na zlepšení tohoto aspektu už při vývoji řady SF4D. K úspoře času napomáhají LED indikátory na světelné závoře a software zobrazující intenzitu osvětlení v každé ose. Instalace vysílače a přijímače je jednodušší díky snadno nastavitelné montážní konzoli.

Odolnost vůči prostředí

Oproti předchozím modelům došlo k navýšení odolnosti, a to díky hliníkovému provedení. Optimalizace elektroniky dále umožnila miniaturizaci a vzhledem k menším rozměrům bylo možné zpevnit hliníkové pouzdro bez nutnosti měnit vnější rozměry. Nový návrh vnitřního uspořádání zabraňuje zkroucení a ohýbání, které se mohou při montáži dlouhých světelných závor vyskytnout, a činí tak pouzdro odolným proti mechanickému namáhání způsobenému např. při kontaktu se stroji. Zabraňuje se tak odstávkám strojů, které jsou způsobeny mechanickým poškozením světelné závory.

Spolehlivost i za extrémních podmínek

Vylepšené optické funkce, jako jsou např. silnější LED diody, lepší funkce pro zarovnání a lepší způsob zaostřování, zvýšily dosah snímání až na 15 metrů a zaručují bezporuchový provoz i v náročných průmyslových prostředích. Takzvaná funkce ELCA zabraňuje nežádoucím odstávkám stroje, které mohou být způsobené vnějším světlem nebo interferencí z jiných bezpečnostních světelných závor v okolí. Díky této funkci je řada SF4D ideální pro použití například v kombinaci se svařovacími roboty Panasonic.

Snadná analýza, snadná údržba

Pro konfiguraci a údržbu je k dispozici software zdarma. Tento software využívá např. hodnotu intenzity světla pro odhadnutí a následné naplánování budoucí údržby. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní světelné závory lze použít se standardními konektory M12, mohou být v případě poruchy snadno vyměněny. Závora přímo zobrazuje informace o aktuálním stavu a možných potížích, software potom pomáhá při řešení problémů.