Biomedicínská/laboratorní automatizace

Laboratorní automatizace zahrnuje procesy jako screening s vysokou propustností, kombinační chemie, automatizované klinické a analytické testy, diagnostika, rozsáhlá úložiště biologického materiálu a mnoho dalších. Tyto procesy by neexistovaly bez významného pokroku v laboratorní automatizaci. Zlepšení zdravotní péče, jako je diagnostika, monitorování a terapie, vyžaduje stále více automatizovaných procesních zařízení. Laboratorní robotika zajišťuje automatické zacházení se vzorky, například při míchání nebo inkubaci. Automatická manipulace vyžaduje rychlou a spolehlivou detekci vzorků.

Společnost Panasonic nabízí technologie založené na vysokorychlostních a bezkontaktních detekcích objektů, které zvyšují produktivitu, snižují laboratorní cykly a umožňují pokusy, které by jinak nebyly možné. Společnost Panasonic je správným partnerem pro zvýšení rychlosti pro provádění milionů chemických, genetických nebo farmakologických testů.

Elektrostatický náboj hraje velkou roli při manipulaci s velmi malým množstvím vzorků, protože hmotnost elektrostatického náboje má vyšší procentuální podíl z celkové hmotnosti. Zde společnost Panasonic reaguje na poptávku celou řadou průmyslových ionizátorů pro různé aplikace.

Klíčové faktory hovořící pro společnost Panasonic jsou:

  • Dlouhodobá dostupnost produktů
  • Vysoká kvalita produktů a služeb, jak je požadováno v biomedicínském sektoru
  • Dobré zavedení a zkušenost v tomto odvětví
  • Dostupné standardní a na míru přizpůsobené produkty
  • Vývoj specifický pro daný průmysl

 

Laboratorní testování a transportní zařízení

Laboratorní testování a transportní zařízení  

V biomedicínské diagnostice je třeba řešit různé aplikace. Podívejte se prosím na přehled úspěšně vyřešených aplikací.

Zařízení pro laboratorní testování a klinickou diagnostiku

Zařízení pro laboratorní testování a klinickou diagnostiku  

Viz úspěšně řešené aplikace ve špičkové oblasti laboratorních zkušebních zařízení, například detekce stojanů se zkumavkami, detekce vzduchových bublin nebo odstraňování statické elektřiny.