Využíváme soubory cookies a podobné nástroje ke zlepšení našich služeb, zvýšení výkonu a zlepšení uživatelského komfortu.

OK

Více informací o cookies a jejich nastavení najdete v sekci Cookie Policy. Přístup k souborům cookies můžete kdykoliv změnit.

Měřicí senzor HG-C1000L s IO-Link

  • Měřicí senzor HG-C1000L s IO-Link
  • Měřicí senzor HG-C1000L s IO-Link
  • RB:Play Video

Přenos dat senzoru přes IO-Link

Technologie IO-Link umožňuje nepřetržitý sběr a zpracování dat včetně dohledu nad funkcí senzoru. To umožňuje uživatelům zavést prediktivní údržbu a sledovat vzdáleně provoz ve strojích a montážních linkách. Zpracování velkého množství dat vyžaduje know-how a velké množství času. Pro zjednodušení práce s naměřenými daty, společnost Panasonic vyvinula speciálně pro tento senzor vlastní diagnostickou funkci. Tato funkce odešle data senzoru přes IO-Link do vyšší průmyslové sběrnice, čímž přímo informuje o aktuálním stavu senzoru. Tímto způsobem je dosaženo efektivního průběžného přenosu naměřených hodnot a sníží se tak nároky na analýzu dat.

Krok směrem k Průmyslu 4.0

Aby bylo zajištěno bezproblémové fungování celé výrobní linky, je důležité udržet minimální dobu prostojů jednotlivých strojů. Nová technologie IO-Link zajistí trvalé a průběžné odesílání dat ze senzoru do PLC pro následné zpracování. Výsledkem je velké množství dat, které čekají na analýzu a byly využity efektivním způsobem. Správné informace pomáhají v případě selhání účinně a efektivně měřit a analyzovat data v nejkratším možném čase. Získání informací o počáteční výskytu problému, proč daná součást selhala, je velkou výhodou. Senzory IO-Link společnosti Panasonic jsou vybaveny funkcí automatické diagnostiky, která poskytuje informace o jednotlivých poruchách pro každý typ senzoru, například když se snížilo množství přijatého světla. Tímto způsobem obdržíte chybové zprávy speciálně pro daný problém bez nutnosti dalšího programování.

Díky prediktivním systémům pomáhá Industry 4.0 zkrátit dobu údržby. U snímačů se samodiagnostickou funkcí je třeba pouze sledovat hodnotu parametru, která informuje o tom, zda snímač stále pracuje správně.

Kompaktní miniaturní provedení

Protože laserový paprsek je vychylován uvnitř senzoru, bylo možné zmenšit velikost na minimum. Parametry lze nastavit přímo na zařízení díky vestavěnému displeji a funkčním tlačítkům.

Snadná konfigurace

Proveďte jednoduše jednobodové nastavení. Nastavte prahovou hodnotu pro vzdálenost od povrchu referenčního objektu, který má být detekován.

 

Dvoubodové nastavení využívá prahové hodnoty. Pro tuto metodu stačí stisknout jednou tlačítko TEACH pro spodní (první bod) a jednou pro horní limit (druhý bod). To je užitečné pro detekci objektů v různých vzdálenostech.

 

Pro tříbodovou metodu nastavíte prahový rozsah provedením výuky ve 3 bodech (detekce objektů A, B a C). Po výuce se referenční body automaticky seřadí ve vzestupném pořadí (referenční body 1, 2 a 3). Prahové hodnoty jsou nastaveny ve středních bodech mezi referenčním bodem 1 a 2 a 2 a 3. To je užitečné pro detekci objektů v různých vzdálenostech.

Typické aplikace

Product Feature

Při zajištění vhodné prediktivní údržby je možné zabránit odstávky montážní linky způsobené poruchami snímače.

Product Feature

Když je snímač umístěn v blízkosti montážní linky a je k němu obtížný přístup může být často velmi obtížné změnit nastavení přístroje pomocí tlačítek. Dálkové nastavení a monitorování senzoru nabízí mnoho výhod.

Typ s kabelem

Typ měřicího senzoru Měřicí vzdálenost a rozsah Opakovatelnost Průměr paprsku Obj. číslo Výstup
1910  mm 30 mm 10 μm Cca. 50 μm HG-C1030L3-P Výstup PNP s tranzistorem s otevřeným kolektorem
50 mm 50 ±15mm 30 μm Cca.  70 μm HG-C1050L3-P
100 mm 100 ±35mm 70 μm Cca.  120 μm HG-C1100L3-P
200 mm 200 ±80mm 200 μm Cca.  300 μm HG-C1200L3-P
400 mm 400 ±200mm 300 μm Cca.  500 μm HG-C1400L3-P
300 μm (200-400 mm)
800 μm
800 μm (400-600mm)

Typ s konektorem M12

Typ měřicího centra Měřicí vzdálenost a rozsah Opakovatelnost Průměr paprsku Obj. číslo Výstup
30mm 30 ±5mm 10 μm Cca.  50 μm HG-C1030L3-PJ Výstup typu PNP: PNP s otevřeným kolektorem
50mm 50 ±15mm 30 μm Cca.  70 μm HG-C1050L3-PJ
100mm 100 ±35mm 70 μm Cca.  120 μm HG-C1100L3-PJ
200mm 200 ±80mm 200 μm Cca.  300 μm HG-C1200L3-PJ
400mm 400 ±200mm 300 μm Cca.  500 μm HG-C1400L3-PJ
300 μm (200-400 mm)
800 μm
800 μm (400-600 mm)

Příslušenství

Obj. číslo Popis
MS-HG-01 Držák pro čidlo HG-C

Specifikace

Typ s kabelem HG-C1030L3-P HG-C1050L3-P HG-C1100L3-P HG-C1200L3-P HG-C1400L3-P
Typ s konektorem M12 HG-C1030L3-PJ HG-C1050L3-PJ HG-C1100L3-PJ HG-C1200L3-PJ HG-C1400L3-PJ
Měřící dosah 30 mm 50 mm 100 mm 200 mm 400 mm
Rozsah měření ±5 mm ±15 mm ±35 mm ±80 mm ±200 mm
Opakovatelnost 10 μm 30 μm 70 μm 200 μm 300 μm (200-400 mm)
800 μm (400-600 mm)
Linearita +/- 0,1 % měřicího rozsahu +/- 0,2 % měřicího rozsahu +/- 0,3 % měřicího rozsahu
Teplotní odchylka 0,03 % FS/°C
Zdroj světla Červený polovodičový laser (655 nm), třída 2 (JIS / IEC / GB) / třída II (FDA)
Průměr paprsku Cca.  50 μm Cca.  70 μm Cca.  120 μm Cca.  300 μm Cca.  500 μm
Napájecí napětí 12 až 24 V DC +/-10 %
Spínací a
komunikační
linka (C/Q)
Specifikace komunikace Specifikace IO-Link V1.1
Přenosová rychlost COM3 (230,4 kbit/s)
Procesní data 4 byty
Doba cyklu přenosu 1 ms
Řídící výstup (DO) PNP tranzistor, zatěžovací proud: max. 50mA
Krytí IP65
Kabely Typ kabelu: 4-žilový kabel PVC, 2 m
Typ konektoru M12: 4-žilový kabel PVC, 0,3 m
Hmotnost 35 g (bez kabelu), přibl. 85 g (vč. kabelu)

Product downloads