Využíváme soubory cookies a podobné nástroje ke zlepšení našich služeb, zvýšení výkonu a zlepšení uživatelského komfortu.

OK

Více informací o cookies a jejich nastavení najdete v sekci Cookie Policy. Přístup k souborům cookies můžete kdykoliv změnit.

MINAS A5 řízení pohybu (multifunkční typ)

  • MINAS A5 řízení pohybu (multifunkční typ)

Rychle

Frekvence odezvy 2kHz
Dosahuje 2 kHz - nejvyšší frekvence odezvy v průmyslu. Kromě svých pokročilých kontrolních funkcí je MINAS A5 vybaven čipovou LSI architekturou, která umožňuje ultra-rychlý provoz systému. S ohledem na jeho pozoruhodnou rychlost a vynikající reakce natočení je A5 vhodný pro nejnáročnější systémy. Navíc jeho vynikající doba odezvy výrazně snižují vibrace.

20-bit encodér, 1,04 milionu pulzů na otáčku
Ruční či automatické filtry zajistí plynulejší provoz což výrazně sníží vibrace stroje a strojních součástí. Umožňuje mimořádně rychlé a přesné polohování. Nová patentovaná technologie zpracování signálu dosahuje 1 040 000 pulzů na otáčku s 20-bitovým enkodérem.

Nízká hodnota nerovnoměrnosti chodu - Low cogging
Díky minimalizaci šířky pulzu dosahuje stabilní rychlosti a nejnižší hodnoty nerovnoměrnosti chodu (cogging). To je možné díky novému 10-pólovému rotoru motoru a funkci magnetické analýzy pole. Výrazně se zlepšila rychlost, stabilita a možnosti polohování.

4 Mpps vstupní/výstupní impuls
Řízení polohování prostřednictvím sledu vstupních pulsů je další rys, který posouvá tuto řadu daleko před konkurenci. Vstupní řídící pulsy i výstupní impulsy mohou dosáhnout rychlosti až 4Mpps. To umožňuje použití pro ultra-rychlé aplikace s vysokým rozlišením včetně standardního plně uzavřeného regulačního režimu.

Inteligence

Funkce Auto-gain v reálném čase
Motory disponují v průmyslu nejrychlejší funkcí Auto-gain v reálném čase s velmi jednoduchým nastavením. Po kompletní instalaci je automatické ladění spuštěno vždy na blok několika operací. Po nastavení rychlosti odezvy je možné provádět další detailnější změny prostřednictvím inicializačního rozhranní. Funkce automatického tlumení chvění minimalizuje poškození zařízení. Další režimy a nastavitelné parametry umožňují snadnou frekvenční optimalizaci pro konkrétní a specifické typy strojů, jako jsou stroje se svislou osou nebo s pásem o vysokém tření.

Manuální a automatické filtry
Použití filtrů eliminuje vzniku nechtěných vibrací strojů a zařízení. Díky automatické detekci vibrací a definování jednoduchého automatického nastavení filtrů, mohou servopohony Minas A5 velmi efektivně snížit interference a tím zamezit rezonanci zařízení. Pro sofistikovanější nastavení nabízí řada A5 celkem 4 antivibrační filtry - maximum v průmyslu - s rozsahem nastavení frekvence 50 - 5000 Hz. Dva filtry sdílejí automatické nastavení.

Manuální a automatické tumící filtry
Potlačí přirozené vibrace strojních součástí což ve svém důsledku radikálně snižuje vibrace osy na stroji při chodu i při zastavení. Počet tlumicích filtrů byl zvýšen z konvenčního dvou na čtyři - dva z nich pro simultánní použití. Významě byl rozšířen kmitočtový rozsah 1 - 200 Hz a došlo ke zjednodušení automatického nastavení.

Software pro nastavení - se simulací pohybu
Čte data ze skutečného stroje do vzorku pro průmyslové použití. Zjednodušené simulační funkce umožňují zjistit zisk a vliv filtrů bez nastavení aktuálního zařízení.

Světlo

Nová struktura / inovativní jádro / vysoce přesné snímače
(Ne pro řady MSMD, MHMD)
Má kompaktnější motor s podstatně nižší hmotností. Jak velké tak i kompaktní typy motorů byly přepracovány a zmenšeny. Integrace nového kompaktního enkodéru v kategorii výkonu 1kW a větší umožnilo snížit hmotnost motoru o 10 - 25 % (1 - 6 kg) ve srovnání s konvenčními motory.

Bezpečnost

V souladu s evropskými bezpečnostními normami
Hardwarově nezávislé redundantní obvody pro izolaci výkonu motoru. To nejen umožní použití dle evropské legislativy, ale přináší do provozu vyšší úroveň bezpečnosti.
(Chcete-li zajistit soulad s příslušnými normami, je nutné posouzení bezpečnosti celého stroje. Řada A5E vyžaduje dodatečná bezpečnostní opatření pro aplikace používající STO.)

Nízká interference
Příklad použití: Zařízení pro výrobu polovodičů a LCD nebo obdobné typy výrobních strojů a zařízení pro vývoz na evropský trh.
Vše v souladu s platnými evropské směrnice o EMC. Začleněním nejnovější technologie dosáhla řada MINAS A5 snížení rušení o 3 dB ve srovnání s konvenční řadou A4. (MINAS A4 svoji technologií eliminace rušení také odpovídá směrnici EMC.)

Jednoduché

PANATERM - instalační software (V5.0)
Nejnovější verze instalačního software PANATERM s mnoha přidanými funkcemi je k dispozici ke stažení.

Odhad životnosti
U všech důležitých prvků jako je například ventilátor a kondenzátor je kontinuálně sledována vnitřní teplota. Pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, zobrazí se poplašný signál. Zabrání se tak neočekávaným prostojům a usnadňuje údržbu systému a plánování.

Encoder monitor teploty
(Pouze s 20-bitovým enkodérem)
Měří snímače teploty v reálném čase - nová funkce, kterou bylo dříve obtížné realizovat. Používá se k monitorování motoru a pro diagnostické účely v případě poruchy.

Funkce záznamu dat
Umožňuje sledování a grafické znázornění různých dat a umožňuje zaznamenávat tyto údaje v intervalech 1, 5 nebo 10 s pro následnou analýzu.

MINAS A5 - řídící jednotky

Jmenovitý výkon Řídící jednotka
MINAS A5E
230V AC
Řídící jednotka
MINAS
A5; A5N; A5B
230V AC
Řídící jednotka
MINAS
A5; A5N; A5B
3x380V AC
Provedení
50/100W MADHT1505E MADHT1505*** -- A
200W MADHT1507E MADHT1507***
400W MBDHT2510E MBDHT2510*** B
750W MCDHT3520E MCDHT3520*** C
1kW -- MDDHT5540*** MDDHT2412*** D
1,5kW MDDHT3420***
2kW -- MEDHT4430*** E
3kW MFDHT5440*** F
4/5kW MFDHTA464***
7,5kW MGDHTB4A2*** G
11/15kW MHDHTB4A2*** H

Objednací čísla řídících jednotek

Přehled MINAS A5, motory a příslušenství (PDF)

 

Product downloads