Prohlášení o ochraně dat

Upozornění na ochranu osobních údajů u společnosti Panasonic
Panasonic zachází s vaším soukromím a osobními informacemi s maximálním respektem. Dodržujeme obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno k tomu, abychom vám sdělili, jak používáme jakékoli informace, které o vás shromažďujeme (nazýváme je "osobní informace", vysvětleno níže). Snažíme se dostatečně podrobně vysvětlit, co děláme, abychom vám poskytli informace, které potřebujete okamžitě vidět, s možností sledovat odkaz, pokud se chcete dozvědět více (pokud stále nemůžete najít potřebné informace, můžete nám poslat e-mail na adresu info.pewcz@eu.panasonic.com.).
Upozornění o ochraně osobních údajů se týká zařízení, produktů, webových stránek nebo aplikací, které odkazují na oznámení o ochraně osobních údajů (souhrnně naše “Služby”) a uplatní se podle toho, zda máte přístup k našim službám pomocí počítače, mobilního telefonu, tabletu, televize nebo jiného zařízení.
Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů:

Kdo jsme?

Co jsou osobní informace?

Jaké osobní informace o vás Panasonic shromažďuje?

Osobní informace, které poskytnete přímo

Informace o vašem používání služeb

Osobní informace ze zdrojů třetích stran

Další způsoby shromažďování osobních informací

Jaká je naše právní základna pro používání vašich osobních informací?

Jak používáme vaše osobní informace?

Komu poskytujeme vaše osobní informace?

Co děláme, abychom udrželi vaše osobní informace v bezpečí?

Přístup k osobním informacím a dalším právům, která máte

Uchovávání dat - jak dlouho budeme skladovat/uchovávat vaše osobní informace

Odkazy a produkty třetích stran u našich služeb

Cookies

Vaše volby (např. e-maily související s marketingem atd.)

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních informací

Kontaktujte nás/další informace

 

Kdo jsme?

Panasonic Electric Works Europe AG (“Panasonic”, “my”, “nás” nebo “naše”)

Caroline-Herschel-Strasse 100
85521 Ottobrunn, Německo

Jsme součástí společnosti Panasonic Corporation se sídlem v Kadome v prefektuře Osaka v Japonsku.

Máme řadu poboček, které naleznete zde
https://www.panasonic-electric-works.com/cz/panasonic-electric-works-v-evrope.htm.

 

Co jsou osobní informace?

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů obsahují "Osobní informace" jakékoli informace, které se vás týkají, a/nebo informace, podle nichž můžete být přímo či nepřímo identifikováni. Informace, které vás identifikují, se například mohou skládat z vašeho jména, adresy, telefonního čísla, fotografií, platebních údajů, konkrétního identifikačního čísla výrobku/zařízení Panasonic, údajů o poloze, on-line identifikátoru (například identifikátorů cookies a vaší IP adresy) nebo z více faktorů specifických pro vaši fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Když kombinujeme jiné informace (tj. informace, které vás samy o sobě neidentifikují) s osobními informacemi, považujeme kombinované informace za osobní informace.

Jaké osobní informace o vás Panasonic shromažďuje?

 

Osobní informace, které nám poskytnete přímo

Některé nabízené služby vám umožňují poskytnout nám osobní informace přímo.
Při vytváření účtu nebo profilu u společnosti Panasonic
Při vytváření účtu nebo profilu na webových stránkách nebo v aplikacích společnosti Panasonic (např. při registraci k použití služby Toughbook Service Cloud nebo při přihlášení k Panasonic Partner) vás žádáme, abyste poskytli určité osobní informace včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Jakýkoli vytvořený účet u Panasonic bude chráněn heslem a vaše jméno použijeme pouze k ověření vašeho účtu, když zavoláte zástupce zákaznické podpory nebo nás kontaktujete pro jiné účely.
Při registraci výrobku nebo zařízení u společnosti Panasonic
Když si zakoupíte výrobek nebo zařízení společnosti Panasonic, můžete si dle své volby zaregistrovat příslušný výrobek nebo zařízení, abyste mohli využívat další možnosti, jako je například záruka produktu/zařízení nebo využití pro reklamní účely. Pokud si zaregistrujete svůj výrobek nebo zařízení, můžeme shromažďovat osobní informace, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a informace o výrobku nebo zařízení Panasonic, které vlastníte, například sériové číslo (nebo jiný identifikátor produktu/zařízení) a datum nákupu.
Při komunikaci se společností Panasonic
Když nás kontaktujete s prodejním dotazem nebo komunikujete s našimi zástupci zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně, můžeme shromažďovat osobní údaje, například vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a kontaktní preference; a můžeme také shromažďovat informace o produktech nebo zařízeních společnosti Panasonic, které vlastníte, například jejich sériová čísla a datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly/přehledy, které jsou užitečné při diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu nebo aplikace a identifikují informace týkající se problému. Tyto informace používáme k poskytování podpory zákazníků a produktů. Můžeme získat přístup k vašemu relevantnímu profilu/účtu u společnosti Panasonic, abychom vám poskytli potřebnou pomoc nebo podporu, o kterou jste požádali. Můžeme také zaznamenávat a přezkoumávat vaše komunikace s našimi zástupci zákaznické podpory (např. když nás kontaktujete telefonicky), při školeních a vyřizování stížností a také kontrolovat veškeré informace, které jste poskytli v reakci na dobrovolné zákaznické průzkumy. Budeme zaznamenávat a/nebo přezkoumávat vaše komunikace s námi, když nám to dovolí platné zákony, a vždy vás na to upozorníme.

Informace o vašem používání služeb

Můžeme shromažďovat informace o vašem využívání našich služeb prostřednictvím softwaru na vašem zařízení/produktu Panasonic nebo pomocí jiných prostředků nebo prostřednictvím našich on-line aplikací. Například můžeme shromažďovat:

Informace o zařízení/produktu – například model hardwaru, číslo IDEI zařízení/produktu, adresa MOC rozhraní bezdrátové sítě zařízení a číslo mobilního telefonu, které přístroj používá, informace o mobilní síti, mobilní operační systém, typ prohlížeče mobilního telefonu, který používáte, nastavení časových pásem a dalších jedinečných identifikátorů zařízení, adresy IP, podrobnosti operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k službám.

Protokolovací informace – například čas a trvání vašeho používání služby, položky vyhledávacích dotazů, které zadáváte prostřednictvím služeb, a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jsme nastavili ve vašem produktu/zařízení nebo v naší aplikaci.

 

Informace o poloze – například signály GPS přístroje nebo zařízení nebo informace o blízkých přístupových bodech WiFi a věžích s buňkami, které nám mohou být poskytovány, když používáte určité služby. Některé z našich služeb podporujících polohu vyžadují, aby fungovaly vaše osobní informace. Pokud chcete použít konkrétní funkci, budete pro tento účel požádáni o souhlas s použitím vašich dat. Souhlas můžete kdykoli zrušit změnou nastavení ve vašem zařízení nebo produktu.

 

Osobní informace ze zdrojů třetích stran

Osobní informace můžeme také získat od třetích stran (tzn. jiných společností). V následujících informacích o tom naleznete další podrobnosti:
Informace z veřejně dostupných zdrojů
Osobní informace o vás můžeme obdržet z veřejně dostupných zdrojů za předpokladu, že obdržení takových informací je v souladu s platnými zákony, a tyto informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které obdržíme od vás nebo o vás.
Můžeme také o vás získat informace z webů sociálních sítí, když se rozhodnete propojit se s těmito weby.

Další způsoby shromažďování osobních informací

Osobní údaje můžeme shromažďovat i jiným způsobem. Další podrobnosti o tom naleznete v následujících doplňkových informacích:
Vývěsky a fóra
Některé webové stránky a aplikace společnosti Panasonic obsahují vývěsky, fóra, bulletinové panely, chatovací funkce, blogy a podobné funkce ("Komunitní příspěvky"), pomocí kterých můžete odesílat informace, zprávy a další materiály. Pokud zveřejníte nějaké osobní informace prostřednictvím takových služeb, vyzýváme vás, abyste byli velmi opatrní, protože se mohou stát veřejnými informacemi a budou k dispozici návštěvníkům našich stránek a široké veřejnosti.
Abychom se mohli podílet na komunitních příspěvcích, musíme jako součást registračního procesu shromažďovat určité osobní informace, které zahrnují vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo).
Propagace, hry, losování a soutěže
Pokud se zúčastníte sázek, soutěží, on-line her, losování nebo podobných akcí ("Aktivity"), můžeme ke spravování těchto aktivit použít osobní informace, které nám poskytnete. Pro spravování těchto činností můžeme požadovat poskytnutí určitých osobních údajů, které mohou zahrnovat vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (například e-mailovou adresu, telefonní číslo).
Pokud jsou podmínky jakékoli takové propagace týkající se zacházení s osobními údaji o vás v rozporu s tímto upozorněním o ochraně osobních údajů, převažují podmínky propagace a doporučujeme vám, abyste pečlivě přezkoumali všechna ustanovení týkající se těchto aktivit.
Předplatné a informační bulletiny
Pokud se přihlašujete k našim propagačním zprávám a zpravodajům, můžeme od vás shromažďovat osobní informace, abychom vám mohli poskytnout tuto službu. Požadované osobní údaje budou obsahovat vaši e-mailovou adresu a PSČ. Tyto služby vám poskytneme pouze v souladu s platnými zákony a pokud jste o to výslovně požádali.
Při nahrávání osobních údajů na webovou stránku společnosti Panasonic nebo u on-line aplikací
Kromě výše uvedených informací můžeme shromažďovat další osobní informace, které nám poskytnete nahráním určitého obsahu (například videa nebo fotografií) na našich webových stránkách nebo v on-line aplikacích. V takových případech mohou být shromažďovány následující osobní údaje za účelem zveřejnění obsahu na našich webových stránkách nebo v on-line aplikacích: vaše jméno, e-mailová adresa a veškeré osobní údaje v obsahu, který se rozhodnete zaslat. Pokud budeme shromažďovat takový obsah, budeme to dělat pouze v souladu s platnými zákony.
Aktivita odezvy webových stránek a kampaní
Pokud jste se přihlásili k našim sledovacím cookies, naše systémy pro automatizaci marketingu budou sledovat vaše reakce na webové stránce a u kampaní (např. při kliknutí na obchodní show nebo na bulletiny). Děláme to proto, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a přizpůsobili marketingovou komunikaci relevantnosti problémů.
Portál Panasonic Partner
Při požadavku na statut partnera společnosti Panasonic budeme muset shromažďovat základní informace o společnosti, zaměstnancích, kteří společnost zaregistrují (jméno, e-mail, telefon), vertikální sektory a produkty společnosti Panasonic, které má firma zájem propagovat. Osobní informace zaznamenané v portálu obsahují výsledky školení.

Jaká je naše právní základna pro používání vašich osobních informací?

Budeme zpracovávat osobní informace pouze v případě, pokud se na ně budeme moci spolehnout. Proto zpracujeme vaše osobní údaje pouze tehdy, když:

jsme získali váš jednoznačný souhlas;

je zpracování nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo k provedení předsmluvních kroků na vaše přání;

je zpracování nezbytné pro splnění našich právních nebo regulačních povinností;

je zpracování nezbytné k ochraně vašich životních zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby; nebo

je zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, s výjimkou případů, kdy jsou potlačeny vaše zájmy nebo základními práva a svobody. Příklady takových "oprávněných zájmů" zahrnují:

využívání nákladově efektivních služeb (můžeme se např. rozhodnout používat určité platformy nabízené dodavatelům);

ochranu bezpečnosti našich systémů IT, architektury a sítí; a

splnění našich cílů v oblasti korporátní a sociální odpovědnosti.

 

Jak používáme vaše osobní informace?

Shromažďované osobní informace můžeme použít k následujícím účelům:

Registrace produktů/zařízení – pro registraci vás nebo vašeho zařízení nebo produktu pro kteroukoli z našich služeb;

Poskytování našich služeb – pro poskytování našich služeb nebo jakýchkoli požadovaných specifických funkcí, včetně toho, abychom nám umožnili splnit naše závazky vyplývající z jakékoli smlouvy s vámi (jako například jakákoli záruka na produkt nebo zařízení);

Průzkumy – pro získání vašich názorů nebo připomínek k našim službám a k provádění dalších průzkumů;

Přizpůsobený a cílený obsah – k poskytování přizpůsobeného obsahu a vydávání doporučení na základě vašich aktivit v našich službách. Osobní údaje můžeme využívat k efektivnějšímu cílení na naše služby, obsah, doporučení, reklamy a komunikaci (více informací naleznete v našich zásadách pro cookies);

Reklama – pro reklamu, jako je poskytování přizpůsobených reklam a sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních sdělení;

Účely analýzy – pro hodnocení a analýzu našeho trhu, zákazníků, produktů, zařízení a dalších služeb (včetně dotazování na vaše názory na naše produkty a služby a provádění zákaznických průzkumů);

Statistiky – pro vytvoření anonymních agregovaných statistik o využívání našich služeb. Tyto anonymizované údaje mohou být sdíleny s třetími stranami;

Zlepšení služeb – pro vyvíjení a vylepšování nových a stávající produktů a služeb společnosti Panasonic. Doporučení, reklamy a další komunikace s cílem dozvědět se více o vašich preferencích;

Služby zákaznické podpory – pro poskytování služby zákaznické podpory pro vaše zařízení nebo produkt nebo řešení jakýchkoli vašich dalších dotazů týkající se podpory (např. vyřizování stížností);

Prevence kriminality – pro prevenci nebo odhalování podvodů nebo trestné činnosti;

Obchodní účely – pro sledování podnikání a vedení interních záznamů;

Publikování vašich připomínek – pokud nahrajete recenze, komentáře nebo informace o produktech nebo zařízeních na naše webové stránky nebo aplikace nebo když reagujete na dobrovolný průzkum, můžeme odkazovat, publikovat nebo zveřejňovat vaše komentáře i v našich vlastních reklamách.

Právní povinnosti – pro dodržování našich zákonných povinností;

Soutěže a propagace – k provádění losování, soutěží a jiných propagačních akcí nebo nabídek, jak to umožňuje zákon;

Školení – pro školení zaměstnanců a zajištění kvality, zejména ve vztahu k našim zástupcům zákaznické podpory;

Aktualizace – pro komunikaci s vámi, včetně komunikace o vašem účtu, profilech nebo transakcích s námi, poskytování důležitých informací o vašich produktech, zařízeních, aplikacích nebo jiných službách, zasílání upozornění na jakékoli podstatné změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů, marketing, zasílání nabídek a propagace našich služeb tam, kde to povolíte vy a platné zákony.

Jak je uvedeno výše, zákon nám dovoluje používat osobní informace na základě toho, že jednáme v našich "oprávněných zájmech".

 

Svolávání produktu – ve velmi nepravděpodobné situaci, kdy společnost Panasonic potřebuje svolávat jakýkoli produkt, a to i z bezpečnostních důvodů, vaše informace slouží k tomu, abychom vás kontaktovali s pokyny, jak vrátit váš produkt.
Marketingové komunikace – společnost Panasonic může používat vaše osobní informace k tomu, aby vám poskytla informační bulletiny a další komunikace poštou, e-mailem, telefonem a/nebo textovou zprávou (SMS) pouze tehdy, pokud jste poskytli svůj souhlas, nebo je nám to jinak povoleno podle platných zákonů. Další informace o tom naleznete v části "Vaše volby" v tomto dokumentu o ochraně osobních údajů.
Kombinace osobních údajů – v rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme kombinovat osobní informace, které jsme od vás shromáždili (včetně informací získaných od jiných poboček společnosti Panasonic). Můžeme například kombinovat různé databáze, které obsahují vaše osobní údaje, abychom mohli poskytovat lepší služby podpory a personalizovanější obsah (například pro marketing a inzerci).

Komu poskytujeme vaše osobní informace?

Neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Vaše informace však můžeme poskytnout těmto subjektům:

Přidružené společnosti Panasonic

Můžeme převést vaše osobní informace na jiné pobočky společnosti Panasonic pro poskytování požadovaných služeb nebo jakékoliv další požadované služby/asistenci. Všechny pobočky společnosti Panasonic musí dodržovat zásady ochrany osobních informací uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních informací nebo jiné zásady ochrany osobních informací, které vám mohou oznámit.

Servisní dodavatelé

Poskytovatelé služeb třetích stran nám pomáhají spravovat určité činnosti a služby v našem zastoupení. Jsou to např. poskytovatelé telefonních center, které používá společnost Panasonic pro služby zákazníkům, poskytování dat, čištění dat, plnění vašich nákupů a dodávání produktů, zpracování plateb kreditními kartami, zasílání poštovních zpráv a e-mailů, zasílání textových zpráv (SMS), poskytování reklam, k analýzám využití našich služeb, sledování efektivity našich marketingových kampaní, umožnění uživatelům připojit se k jejich sociální síti, poskytování služeb kontroly podvodů a služeb u zákaznické podpory. Osobní informace o vás můžeme sdílet s těmito třetími poskytovateli služeb pouze s cílem umožnit jim vykonávat služby naším jménem a fungování pouze v souladu s našimi pokyny. Zde uvádíme příklady poskytovatelů služeb třetích stran, které používáme:

Poskytovatelé e-mailových služeb – cloudové služby společností Marketo a Oracle Marketing Cloud nám pomáhají při odesílání e-mailů podle vašich marketingových preferencí;

Poskytovatelé služby analýz – poskytovatelé analytických služeb nám pomáhají pochopit používání našich produktů/zařízení a dalších služeb, což nám umožňuje vylepšit naše služby. Poskytovatelé analýz, které v současné době používáme, jsou služby Google Analytics, Marketo a Oracle Marketing Cloud. Další informace naleznete v našich Zásadách pro cookies.

Poskytovatelé sociálních sítí

Vaše osobní informace, například vaši e-mailovou adresu, můžeme poskytnout určitým poskytovatelům sociálních sítí, aby nám pomohli zobrazit na našich stránkách sociálních sítí reklamy o našich službách. Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli sociálních sítí pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a platnými zákony.

Třetí strany, když to vyžaduje zákon nebo pro ochranu našich služeb

Vaše osobní údaje poskytneme tak, abychom vyhověli platným právním předpisům nebo reagovali na platný právní postup, a to i od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních agentur; pro ochranu našich zákazníků (např. zabránění spamu nebo pokusům podvádět uživatele našich služeb); pro provozování a udržování bezpečnosti našich služeb (např. k zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo pro ochranu práva nebo majetek společnosti Panasonic, včetně prosazování jakýchkoli podmínek nebo smluv upravujících používání našich služeb.

Anonymní statistiky

Připravujeme a rozvíjíme anonymní, souhrnné nebo obecné údaje a statistiky z různých důvodů (jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů). Vzhledem k tomu, že tato data jsou anonymní (nelze vás z nich identifikovat), nepovažujeme tyto informace za osobní informace. Jako takové je můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou (jako jsou naše pobočky, partneři, inzerenti nebo jiné strany).

Jiné strany ve spojení s korporátními transakcemi

Vaše osobní informace můžeme postoupit třetím stranám (nebo jiné pobočce společnosti Panasonic) v rámci reorganizace, fúze, převodu, prodeje, joint venture, postoupení nebo jiné předání veškerých obchodních činností, akcií společnosti Panasonic, bez omezení, v souvislosti s jakýmkoli bankrotem nebo obdobným řízením.

Poskytovatelé soutěží u třetích stran

Vaše osobní informace můžeme zpřístupnit sponzorům třetích stran v loteriích, soutěžích, volných výherních hrách a podobných propagačních akcích. Tito poskytovatelé třetích stran vám budou identifikováni před tím, než vstoupíte do jakékoliv soutěže, kvízu, výherní hry nebo podobné propagace.

Jiné smluvní strany s vaším souhlasem nebo podle vašeho směru

Osobní údaje o vás můžeme sdílet s třetími stranami, když s tím souhlasíte, nebo toto vyžádání požadujete.
Řada služeb společnosti Panasonic vám poskytuje volbu a možnost nahrát a sdílet určité osobní informace, například zprávy, fotky, videa a další obsah. Jakékoli osobní informace, které se rozhodnete odeslat a sdílet na veřejně přístupném profilu, mohou být zobrazeny a přístupné jiným osobám. Proto byste měli při používání těchto služeb Panasonic toto zveřejnění vždy pečlivě zvážit.

Co děláme, abychom udrželi vaše osobní informace v bezpečí?

Společnost Panasonic zavedla přísná fyzická a technická opatření k ochraně osobních informací, které shromažďujeme v souvislosti s našimi službami. Vezměte však na vědomí, že ačkoli podnikneme přísné kroky k ochraně vašich osobních informací, žádná webová stránka, produkt, zařízení, on-line aplikace nebo přenos dat, počítačový systém nebo bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních informací.
Umístění osobních informací
Od vás shromažďované osobní informace jsou uchovávány a zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru ("EHP").
Šifrování
Všechny osobní informace, které nám poskytnete, jsou zaznamenány, přenášeny a uchovávány s využitím šifrování. Data jsou uložena ve vysoce zabezpečených datových centrech.
Další bezpečnostní opatření
Bezpečnost informací, včetně ochrany osobních údajů, je organizována v globálním programu Panasonic s názvem "Management bezpečnosti informací" (ISM). Cíl, normy a prováděcí opatření jsou organizovány v globálně platné politice, normách a pokynech. Všechny středoevropské systémy IT jsou externě hodnoceny a spadají pod regulaci certifikace dle ISO 27001. Program a všechny jeho části se řídí přísnými postupy PDCA, které zajistí důvěrnost, integritu a dostupnost všech dat pro celý informační cyklus od sběru až po zničení těchto informací.
Používání sociálních médií a funkcí fór
Některé služby zahrnují sociální sítě, chatovací místnosti nebo funkce fóra. Měli byste zajistit, aby se při používání těchto funkcí nezveřejňovali žádné osobní informace, které nesmí vidět, shromažďovat nebo používat jiní uživatelé.

Přístup k osobním informacím a dalším právům, která máte

Společnost Panasonic shromažďuje, uchovává a zpracovává vaše osobní informace v souladu s vašimi právy podle platných zákonů na ochranu dat.
Vaše práva vyplývající z platných zákonů na ochranu dat zahrnují právo na přístup ke kopii vašich osobních informací, právo požadovat vymazání nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů a právo v některých případech zamítnout zpracování vašich osobních informací. Právo na odnětí souhlasu – pokud jste souhlasili s naším zpracováním vašich osobních informací, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. V případě, že chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních informací.
Prosazování vašich práv
Pokud chcete uplatnit některá z vašich práv podle platných zákonů na ochranu dat, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních informací. Na váš požadavek odpovíme bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, ledaže by platné zákony o ochraně údajů umožňovaly delší lhůtu, a zaúčtujeme vám přiměřený poplatek za vyřízení vašeho požadavku, který nás na to upozornil. Vezměte prosím na vědomí, že budeme účtovat poplatek pouze tehdy, pokud nám to umožní platné zákony na ochranu dat.
Stížnosti
Pokud se obáváte, že jsme nesplnili vaše zákonná práva podle platných zákonů na ochranu dat, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/),který je regulátorem ochrany dat společnosti Panasonic Electric Works v Evropě. Pokud sídlíte mimo Českou republiku, můžete se alternativně  obrátit na místní orgán pro dohled nad ochranou dat.

Uchovávání dat – jak dlouho budeme skladovat/uchovávat vaše osobní informace

Vaše osobní informace uchováme po dobu nezbytnou k plnění účelů, pro které byly vaše osobní údaje shromažďovány.

Odkazy a produkty třetích stran u našich služeb

Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které společnost Panasonic neprovozuje, a naše webové stránky nebo váš produkt a zařízení mohou obsahovat aplikace, které si můžete stáhnout od třetích stran. Tyto propojené weby a aplikace nepodléhají kontrole společnosti Panasonic a nezodpovídáme tedy za postupy týkající se ochrany osobních informací, ani za obsah odkazovaných webových stránek a on-line aplikací. Pokud se rozhodnete používat webové stránky nebo aplikace třetích stran, veškeré osobní informace shromážděné na webových stránkách nebo v aplikacích třetí strany budou kontrolovány zásadami ochrany soukromí této třetí strany. Důrazně doporučujeme věnovat čas přezkumu zásad ochrany osobních údajů třetích stran, kterým poskytujete osobní informace.

Cookies

Co jsou cookies?
Společnost Panasonic, stejně jako některé další třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo jiné funkce v rámci našich služeb, mohou v určitých oblastech našich služeb používat cookies a další technologie. Cookies jsou malé textové soubory, které lze číst webovým serverem v doméně, která soubor cookie vložila na váš pevný disk. Cookies můžeme používat k uložení vašich předvoleb a nastavení, pomoci vám při přihlašování, k poskytování cílených reklam a analýze operací na webu.
Další informace o cookies
Další informace o tom, co jsou soubory cookies, jak jsou společností Panasonic a jinými třetími stranami používány, a podrobnosti o tom, jak mohou být soubory cookies zakázány, naleznete v našich Zásadách pro cookies.

Vaše volby (např. e-maily související s marketingem atd.)

Panasonic a její další přidružené společnosti mohou používat vaše osobní informace (například kontaktní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo)) zasílané nám prostřednictvím korespondence relevantní pro marketing poštou, e-mailem, telefonní nebo textovou (SMS) komunikací a související s produkty, zařízeními a dalšími službami Panasonic tím, že se přihlásíte do informačního bulletinu Panasonic Electric Works, při zakoupení produktů nebo zařízení společnosti Panasonic, při kontaktování zástupce zákaznické podpory, při vytvoření účtu nebo profilu jedné z našich služeb nebo při objednání jedné z našich služeb. Můžete ale dostat příležitost k tomu, abyste neobdrželi takovou korespondenci týkající se marketingu (kde to dovolují platné zákony, s výjimkou odhlášení).
Osobní informace nesdílíme se třetími stranami pro marketingové účely třetích stran.
Vaše osobní informace můžeme také využít k personalizaci a efektivnějšímu cílení našich marketingových sdělení, abychom zajistili, že budete dostávat v co nejvyšší míře pro vás relevantní marketingovou korespondenci.
Chcete-li se odhlásit z korespondence týkající se marketingu společnosti Panasonic, klikněte na "Odhlásit se" v jakémkoli marketingovém nebo propagačním e-mailu nebo SMS (SMS), které od nás obdržíte.

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních informací

Mimořádně důležité je také to, abyste často kontrolovali aktualizaci Upozornění o ochraně osobních informací, protože můžeme čas od času změnit toto oznámení o ochraně osobních informací. Legenda "Datum poslední aktualizace" v dolní části této stránky uvádí, kdy byly zásady naposledy aktualizovány, a kdy jakákoli změna nabude účinnosti po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních informací
Budeme vás upozorňovat, pokud tyto změny budou podstatné, a pokud to vyžadují platné zákony, tak také získáme váš souhlas. Toto oznámení zašleme e-mailem nebo zasláním oznámení o změnách na webových stránkách společnosti Panasonic nebo prostřednictvím příslušných služeb.

Kontaktujte nás/další informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních informací nebo chcete-li opravit, zablokovat, opravit, reklamovat, zpřístupnit, odvolat svůj souhlas s jakýmkoli příslušným aspektem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo smazat jakékoliv osobní informace, kontaktujte nás prosím na adrese:

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Sales Office Brno
Administrative centre PLATINIUM
Veveri 111
616 00 Brno
Czech Republic

E-mail:

info.pewcz@eu.panasonic.com

Telefon:

Tel.:  +420 541 217 001

 

Poslední aktualizace: 05/2018