Výroba solárních článků

Postupný záznam výrobních postupů

  1. Systém na vyšší úrovni (MES=Manufacturing Execution System) (systémové řešení pro efektivní řízení výroby) vytvoří kód datové matrice. 2D kód se přenáší do PLC.
  2. PLC přenáší 2D kód do laserového popisovače.
  3. Laserový popisovač označí produkt 2D kódem.
  4. Objekt je detekován laserovým senzorem.
  5. Senzor pro čtení 2D kódu, např. PD60, kontroluje produkt a kód před dalším výrobním krokem.
  6. Výrobní krok.
  7. Senzor pro čtení 2D kódu kontroluje produkt a kód po výrobním kroku, shromažďuje parametry stroje a ukládá je do systému vyšší úrovně.

Laserové popisovače  

Jedinečné trvalé popisování je nezbytné již v prvním kroku procesu, aby bylo zajištěno, že údaje o produktu budou zaznamenány dokonale a jasně, a aby byla zajištěna sledovatelnost při výrobě solárního panelu. Díky této nejmodernější identifikační technologii lze splnit požadavky normy DIN EN 50380, např. pro 25letou vysledovatelnost. Navíc tento typ identifikace chrání výrobky proti krádeži a padělání.

Senzory  

Senzory používané při výrobě polovodičových waferů a při výrobě podkladových materiálů zaručují optimální řízení výrobního procesu. Úkoly senzorů zahrnují pomoc při detekci a umístění objektů