Zákaznické úpravy produktů pro automatizaci

Kromě nejlepší technologie a nejvyšší kvality nabízí společnost Panasonic vlastní řešení pro automatizaci, která zákazníkům poskytují přidanou hodnotu a vynikající konkurenční výhodu. Přizpůsobené automatizační produkty mohou přispět ke snížení výrobních nákladů nebo chybovosti a zlepšit tak kvalitu konečného produktu.

Panasonic zdokonaluje možnosti zákaznických úprav svých produktů už více než 10 let. Naši odborníci spolupracují se zákazníky, inženýry a nákupními a logistickými odděleními, aby nakonfigurovali pro zákazníka nejvhodnější řešení z hlediska úpravy provedení, balení, označování, předmontáže a dalších nestandardních požadavků. Vysoká kvalita je zajištěna díky několika testům výrobků, které jsou svědomitě zdokumentovány.

Chcete-li požádat o vlastní senzor nebo jiný výrobek Panasonic, obraťte se na místní kancelář nebo vyplňte formulář.

Montáž konektorů / změna délky kabelů  

V závislosti na potřebách zákazníka může společnost Panasonic zkrátit standardní kabely a připojit konektory. Typické konektory jsou M8, M12 a MICRO-FIT se třemi nebo čtyřmi kolíky. V závislosti na modelu senzoru je také možné integrovat konektor do pouzdra senzoru.

Vícekusové balení  

Pro rychlejší přípravu pro výrobu lze dodat větší/odlišné množství identických produktů v jednom balení. Je také možné dodat různé produkty v jedné sadě. Balík s více jednotkami může obsahovat například snímače, časovače a čítače, předprogramované PLC a všechny vyhrazené kabely a montážní materiál tak, aby všechny potřebné komponenty byly při sériové výrobě rychleji dostupné.

Předmontáž  

Příslušenství, které lze objednat samostatně, je obvykle také baleno a označeno jednotlivě. Aby zákazníci ušetřili časově náročné úkoly, jako je rozbalení a montáž, nabízí společnost Panasonic montáž různého příslušenství už před dodávkou jako jednu z personalizačních služeb. Do balíčků mohou být  přidány také šrouby nebo jiný montážní materiál vhodné velikosti.

Přednastavení senzorů / programování PLC a HMI  

Pro rychlou instalaci produktů ve větších výrobních linkách mohou být před samotnou dodávkou senzory přednastaveny a řídicí jednotky nebo HMI rozhraní naprogramovány.

Označování  

Správné označování zabraňuje nesouladu výrobků a nesprávnému zapojení při instalaci senzoru do stroje. Pokud je třeba určit příčinu chyby, značení hraje důležitou roli, protože pomáhá vysledovat a najít čísla produktů pro objednávku výměny.

Dodatečná kontrola kvality  

Aby společnost Panasonic splnila i svou politiku kvality pro koncového zákazníka, dodává prohlášení o shodě pro RoHS, REACH & Conflict Minerals a samozřejmě certifikáty CE i pro výrobky na míru.

Kromě toho mohou být prováděny také elektrické zkoušky, měření výšky zalomení nebo mechanické zátěžové testy, jako je zkouška síly v tahu, aby byly splněny požadavky zákazníka na kvalitu.

Potřebujete vědět více?  

Pokud vás možnost přizpůsobitelných produktů zaujala, kontaktujte prosím místní pobočku nebo vyplňte formulář.