Our website uses cookies and similar tools to improve its performance and enhance your user experience.

OK

To find out more about the cookies we use or how to change your settings, please see our Cookie Policy. You can revoke your permission at any time here.

Information on safety standards

Biztonsági szabványok / a gépipari irányelv

CE jelölés
A gépi berendezéseket Európában üzembe helyező konstruktőrök számára kötelező a 2006/42/EG gépipari irányelvnek megfelelő EC megfelelőségi nyilatkozat kiadása. Az új gépipari irányelv 2009. december 29-én lépett hatályba az EU minden tagországában, és a „régi” gépipari irányelv (98/38/EC) helyébe lépett.
Például Németországban, a váltás a „berendezések és termékek biztonsága” törvény 9. kiadásával lépett életbe.
A gépipari irányelv a gépek és berendezések üzembiztonságára vonatkozó szabványokat is tartalmaz.

ISO 14121
Az egyik fontos lépés a kockázatfelmérés, amit el kell végezni. Az ISO 14121 az alapeljárást határozza meg.

ISO 12100
Az ISO 12100 a gépek tervezésének alapkoncepcióit és általános alapelveit fogalmazza meg. Ez a szabvány foglalkozik a kockázatok csökkentésének intézkedéseivel is. Ilyen intézkedések lehetnek: eredendően biztonságos konstrukció, védelmi elemek vagy a felhasználó tájékoztatása.

ISO 13849
Ha védelmi elemekre van szükség, ezek tervezésének mikéntjét az ISO 13849 írja elő. A megkívánt teljesítményszintet egy kockázati gráf határozza meg. Ennek alapján a szükséges biztonsági funkciókat a megfelelő architektúra és alkatelemek megválasztásával állítják össze. Végül ellenőrizni kell, hogy az intézkedések teljesítik-e a szükséges teljesítményszintet.
A gépfejlesztés-mappában a kockázatfelmérést és a szükséges biztonsági követelményének elérése érdekében tett intézkedéseket kell dokumentálni és tárolni.

A következőkben a legfontosabb biztonsággal kapcsolatos szabványokat és azok megvalósítását mutatjuk be.