Komunikat w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Komunikat w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Współczesne niewolnictwo jest przestępstwem kryminalnym zgodnie z ustawą o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.

Współczesne niewolnictwo może występować w różnych formach, w tym w poddaństwie, przymusowej lub obowiązkowej pracy i handlu ludźmi, z których wszystkie obejmują pozbawienie wolności osoby (dorosłego lub dziecka) przez inną osobę (łącznie "Współczesne niewolnictwo").

Niniejszy dokument określa procedury, które firma Panasonic Electric Works Europe AG wprowadziła w celu zapobiegania możliwościom współczesnego niewolnictwa w ramach naszej organizacji oraz wśród firm kooperujących.

Komunikat w sprawie niewolnictwa i handlu ludźmi (PDF)